اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

۶۱ دوره آموزشی
۷۵۲ دانشجو
۱۲ استاد مجرب
۷۰۰ ساعت آموزش

دوره های پرطرفدار

آموزش
بدون امتیاز ۰ رای
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز ۰ رای
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز ۰ رای
۵۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵.۰۰ ۳ رای
۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان
پکیج استارتر
۹۶%
تخفیف
۱۲۹,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز ۰ رای
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان

نظر برخی دانشجویان

نظرات اراده آهنین های آکادمی استادیار درباره دوره های آموزشی